Bedrijfsvoorstelling: Van Hessche Beton

Plaatsing van varkensroosters en onderbouw van een mestvarkensstal

Overzicht afgewerkt project mestvarkensstal voor 4500 varkens

Plaatsing rundveeroosters, ligbedden en aslastplaten voor melkveestal

Plaatsing ventilatieroosters voor aardappelen

Plaatsing sleufsilo panelen voor het inkuilen van maïs